Forpliktet til FNs bærekraftsmål

Samfunnsansvar

Omsorg for miljøet

JS Proputec har en lang tradisjon for å levere høykvalitetsprodukter og funksjonelle løsninger til kundene sine. Posisjonen som en troverdig og kompetent leverandør til fiske-, slakteri-, husdyrfôr- og gjenvinningsindustrien er et resultat av en fokusert og objektiv tilnærming til spørsmål som hva kundens løsningsbehov er, og hvordan man kan realisere det på en praktisk og kostnadseffektiv måte.

JS Proputecs nye strategi omfatter en ny søyle som inngår i selskapets visjon for fremtiden på lik linje med de resterende strategiske målene. Det nye området er bærekraft. JS Proputec A/S vil nærme seg dette temaet objektivt og konkret, og det er nødvendig hvis ambisjonen om å bli markedsledende i bransjen på dette feltet skal lykkes.

God forretning
- for kunderne og for JS Proputec

Det er flere grunner til at JS Proputec engasjerer seg i den grønne dagsordenen. For det første er selskapet forpliktet til ambisjonen om å skape en mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Men det er heller ingen hemmelighet at bærekraft er god forretning – både for JS Proputec og for selskapets kunder, som mottar produkter og løsninger som oppfyller bærekraftige konkurranseparametere.

JS Proputec har identifisert tre av sine forretningsmodeller som har et særlig stort potensial til å gjøre en betydelig og bærekraftig forskjell. På hvert av disse områdene har selskapet definert klare ambisjoner år for år, og arbeidet er allerede i gang.

 

#1
IoT og dataoptimalisert drift

Den nye IoT-enheten på pumper fra JS Proputec – også kalt JS Maintenance Mate® – gjør det mulig å samle inn driftsdata om hver pumpe i sanntid. Dermed kan man optimalisere pumpens drift og redusere kundens energiforbruk.

Energiforbruket under drift står for 81 % av pumpens totale CO2-utslipp i løpet av dens levetid. Full oversikt over pumpens drift forbedrer også muligheten for å utføre riktig vedlikehold med riktig frekvens slik at det ikke blir sløsing med ressurser ved for hyppige serviceintervaller.

I tillegg gjør oversikten det mulig å planlegge service i god tid og bestille de riktige reservedelene – og dermed minimere kostbare sammenbrudd og produksjonsstopp for kunden – og få det gjort når det er planlagt driftsstans i produksjonen.

Data fra pumpene danner også grunnlaget for analyse og råd fra JS Proputec slik at løsningen passer til kundens behov – verken for stor og dyr eller for liten og dermed tilbøyelig til hyppige sammenbrudd.

JS Maintenance Mate® er bra for totalforbruket av ressurser og energi – og bra for kundenes virksomhet og økonomi.

JS Proputec forventer at JS Maintenance Mate® vil være implementert og operativ på alle nye pumper innen utgangen av 2023. Les mer om løsningen her.

 

#2
Optimalisert design og produksjon

JS Proputec jobber allerede intensivt med å redusere energiforbruket og mengden materialavfall i produksjonen – spesielt for stål, som er et energi- og CO2-tungt materiale.

Ved å oppdatere designet av produkter og løsninger, vil JS Proputec også optimalisere og redusere forbruket av materialer i hvert produkt. Nye og mer effektive konstruksjonsmetoder og prosesseringsteknikker vil bli integrert i produksjonen.

Disse initiativene reduserer belastningen på jordens ressurser, men de hjelper også med å holde produksjonskostnadene – og dermed prisene – nede for kundene. Innen starten av 2024 vil JS Proputec, i tett samarbeid med leverandørene, redusere andelen stålavfall med 10 %.

 

#3
Dokumentasjon og materialpass

Materialpass sikrer at JS Proputec fokuserer på hva selskapets produkter inneholder og hva de bør inneholde. Men et materialpass er også et krav som et økende antall kunder møter fra sine respektive kunder eller fra myndigheter som IMO, som de må oppfylle i fremtiden for å drive en sunn og attraktiv virksomhet.

JS Proputec utvikler allerede sin egen dokumentasjon om innholdet i produktene våre, og allerede i 2023 vil selskapet presentere sitt eget materialpass som blir verifisert av en teknisk servicepartner og gir en komplett oversikt over hva en pumpe inneholder.

I tillegg tilpasser JS Proputec seg kunder som har andre og spesielle dokumentasjonsbehov eller som står overfor spesielle dokumentasjonskrav.

 

Et vell av andre initiativer

I tillegg til de tre grønne forretningsmodellene har JS Proputec konkrete bærekraftige ambisjoner og delmål på en rekke andre områder.

Disse områdene er især knyttet til FNs bærekraftsmål om god helse og livskvalitet, god utdanning og ansvarlig forbruk og produksjon.

JS Proputec vil blant annet:

  • Velge leverandører basert på blant annet CO2-utslipp og bærekraft (2024).

  • Kreve informasjon om gjenvinningsgrad hos leverandører (2024)
  • Tilby tilbakeføring av egne produkter i Skandinavia (2025).

  • Investere i solcellepaneler som kan levere 60 000 kWt per år (2024).

  • Redusere energi- og varmeforbruk med henholdsvis 10 % (2024) og 20 % (2025).

  • Erstatte firmabiler og små lastebiler med elektriske kjøretøy (2025).

  • Forbedre medarbeidernes trivsel og være en av Danmarks beste arbeidsplasser (2025).

  • Redusere emballasjeforbruket med 50 % (2024) og bruke 100 % resirkulert emballasje (2030).

  • Kjøpe 20 % av alt stål med 20 % mindre CO2-utslipp.

Kombinasjonen av de tre grønne forretningsmodellene og den omfattende listen over andre grønne initiativer og forbedringer vil bringe JS Proputec nærmere ambisjonen om å bli bransjens ledende produsent når det gjelder bærekraft.

Bærekraftinnsatsen vil evalueres kontinuerlig og utvides i årene som kommer. Følg JS Proputec på LinkedIn for å holde deg oppdatert.

Kontakt

Kontakt en JS Proputec ansatt

Ikke nøl med å kontakte oss, så vil vi gjøre vårt ytterste for å gi deg råd og veiledning i henhold til dine behov og krav.

Back to top