Kundeeksempel

Scandic Pelagic Ellös

 

Pålitelig løsning med JS Lamellpumpe.

Scandic Pelagic Ellös

 

Scandic Pelagic Ellös, som er en av Sveriges største fileteringsfabrikker, har utvidet kapasiteten fra 130 tonn pr. dag til 480 tonn. Cabinplant, som har vært kontraktsleverandør for hele prosjektet, har valgt å bruke JS Lamellpumper, fordi de mener lamellpumpene er den mest pålitelige løsningen for pumping av biprodukter.
 
I et tett samarbeid mellom seniorprosjektleder Claus Gregersen (Cabinplant) og JS Proputec ble følgende løsning valgt til å bli implementert i den nye produksjonen: Cabinplant har installert tre JS Lamellpumper for pumping fra fileteringsprosessen til tre containere som befinner seg på utsiden av bygningen og regelmessig hentes for videre prosessering av biproduktene.

Enkle løsninger løser problemet

 

Under kassen er det installert en 350/90 lamellpumpe, som pumper biproduktene inn i et 200 mm rørsystem 23 m horisontalt og 4 m vertikalt til de tre nevnte containerne.
 
Til dette prosjektet har JS Proputec også anbefalt Cabinplant en enkel løsning for å tømme hvert rørsystem ved å bruke et renseredskap i gummi, som skytes gjennom rørsystemet med luft. JS Proputec har levert både renseredskapet, avsender og mottaker til alle rørsystemene.

JS Proputec Lamellpumper

 

2 stk. 200/60 Lamellpumper installeres på hver fileteringslinje. Begge pumpene er utformet for en kapasitet på ca. 6,5 tonn/t og tilpasses av en frekvensomformer til den aktuelle kapasiteten til fileteringslinjen.
 
Begge lamellpumpene pumper biproduktene i et 150 mm rørsystem 35 m horisontalt og 4 m vertikalt til en større beholder, som også samler opp kassert fisk.

Kontakt

Kontakt en JS Proputec ansatt

Ikke nøl med å kontakte oss, så vil vi gjøre vårt ytterste for å gi deg råd og veiledning i henhold til dine behov og krav.

Back to top