Lønnsomme og bærekraftige løsninger

Slakterier

Global utstyrsleverandør

 

JS Proputec tilbyr et bredt utvalg av standard- og skreddersydde løsninger samt utstyr til kjøtt- og fjærfeprosesseringsindustri over hele verden. Alt med sikte på å gjøre industrien mer lønnsom og bærekraftig.
 
Produktene våre passer for oppsamling av animalske biprodukter for bruk i kjøtt- og fjærfeprosessering.

Transport av biprodukter

 

For oppsamling og transport av biprodukter fra dyr og fjærfe tilbyr JS en rustfri ståltrakt som fungerer som en mellomtank for oppsamling av biprodukter.
 
Når trakten er nesten full, vil matingsboret aktiveres og skyve produktet til en lamellpumpe som pumper produktet bort fra prosesseringslinjen. For å opprettholde den høye hygienestandarden anbefaler vi vårt JS Rørrensesystem for rensing av røret når produksjonen har stoppet.    

 

Kjøttprosessering

 

I slakterier er det viktig å utnytte så mye som mulig av alle deler av alle produkter, både for å maksimere profitten og for å unngå unødig svinn. Derfor kan andre animalske biprodukter enn fjærfe, for eksempel svin og storfe, som ikke er ment for menneskelig konsum, transformeres til verdifulle proteiner, mineraler og oljer.
 
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Kontakt

Kontakt en JS Proputec ansatt

Ikke nøl med å kontakte oss, så vil vi gjøre vårt ytterste for å gi deg råd og veiledning i henhold til dine behov og krav.

Back to top