Kundeeksempel

FF Skagen

 

Komplet turn-key løsning

Kapasitetsøkning hos FF Skagen

 

I tillegg til å være en spesialisert leverandør av pumper til ulike bransjer, er også Proputec A/S også involvert i større, kortfristige, nøkkelferdige prosjekter.
 
Deriblant et prosjekt hos FF Skagen – en av de ledende fiskemelprodusentene på verdensmarkedet. Foruten å være en nær samarbeidspartner med andre involverte i prosjektet, leverte JS Proputec også produkter til den nye fabrikken, og mange av disse var spesielt utformet til dette prosjektet: mateskruer til nye råmaterialsiloer, mateskruer til ny mottakssentral, spesielt utformede renneskruer, spesielt utformede betongbeholdere for innløp og utløp, komponenter for måling av restvolum, dessuten totalt 8 lamellpumper.

Vi vet etter et langvarig samarbeid med JS Proputec A/S, som er vår leverandør av blant annet lamellpumper, at de alltid leverer perfeksjon, noe som var en av hovedgrunnene til at JS Proputec A/S ble valgt som leverandør for prosjektet.

Thomas Rasmussen, FF Skagen

Nøkkelferdig løsning

 

FF Skagen så at det var potensial for ytterligere vekst og trengte et nytt tankanlegg. Ønsket var at dette nye anlegget ville gi FF Skagen en etterlengtet kapasitetsøkning, men også større fleksibilitet.

Thomas Rasmussen, teknisk direktør ved FF Skagen sier:
- Vi vet etter et langvarig samarbeid med JS Proputec A/S, som er vår leverandør av blant annet lamellpumper, at de alltid leverer perfeksjon, noe som var en av hovedgrunnene til at JS Proputec A/S ble valgt som leverandør for prosjektet.

Løsningen på FF Skagens behov var et nytt råmaterialsystem der råmaterialene skulle transporteres fra sentralen på kaien til tankene via JS Lamellpumpe. Råmaterialet transporteres så fra tankene – via dobbeltskruer til flere andre lamellpumper, som vil pumpe materialet til produksjonsfasilitetene. Her kan FF Skagen kontrollere flyten av råmaterialer individuelt fra hver tank via anleggets skyveporter. Disse skyveportene er fleksible, siden enkelte tanker kan være stengt, mens andre er i drift.

Vi er fornøyde

 

Hydrauliske motorer er drivkraften bak dobbeltskruene i tanken. Skruene drar fisken inn i en utløpsbeholder (som også leveres av JS Proputec A/S), som igjen vil føre fisken til lamellpumpen. JS Lamellpumpe leveres med en luke som gjør rensing mulig.
 
Prosjektet varte i to år, og i løpet av denne tiden bidro JS Proputec A/S med sin ekspertise i bygge- og planleggingsmøter.

En fornøyd Thomas Rasmussen sier:
- JS Proputec A/S har med deres ekspertise på området vært en utmerket sparringspartner gjennom hele prosessen. De har levert innen de avtalte tidsrammene, noe som gjør oss fornøyde med å ha valgt dem.

Kontakt

Kontakt en JS Proputec ansatt

Ikke nøl med å kontakte oss, så vil vi gjøre vårt ytterste for å gi deg råd og veiledning i henhold til dine behov og krav.

Back to top