Forpliktet til FNs bærekraftsmål

Ambisiøse mål

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling

 

JS Proputec jobber med FNs 17 bærekraftsmål.

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og vi har nylig avsluttet et internt prosjekt i forhold til miljøforbedringer, som vil redusere karbonfotavtrykket vi forlater når vi produserer og drifter utstyret vårt.

Resultatet av dette er et bredt spekter av tiltak, som nevnt her. Med fokus på SDGene jobber vi med disse:

 

JS Proputec works with UN SDG no. 3 - Good Health and Well-being
 • Vi utarbeider trivselsundersøkelse – og identifiserer forbedringspotensial.

 • Vi fokuserer på økt medarbeidertrivsel og en sunn bedriftskultur.

 • Vi videreutvikler, etterlever og synliggjør verdiene våre internt og eksternt.

 • Vi utvikler introduksjonsprogram.

 • Vi har innført en årlig teamutviklingsdag.

 • Vi jobber med å bli en av Danmarks beste arbeidsplasser.

 

JS Proputec works with UN SDG no. 4 - Quality Education
 • Vi ansetter flere elever og lærlinger.

 • Vi tar inn flere elever i praksis i produksjonen og administrasjonen.

 • Vi øker samarbeidet med studenter, medarbeidere i særlig tilrettelagte stillinger m.m.

 • Vi deltar på årlige jobb- og karrieremesser.

 • Vi utarbeider CSR-strategi.

 • Vi fortsetter engasjementet vårt i Ungegarantien.

 • Vi tilbyr relevant etterutdanning og kompetanseutvikling til medarbeiderne.

JS Proputec works with UN SDG no. 12 - Responsible Consumption and Production
 • Vi investerer i solceller til egenproduksjon av strøm.

 • Vi reduserer energi- og varmeforbruket.

 • Vi reduserer emballasjeforbruket med 50 % – og bruker på sikt 100 % resirkulert emballasje.

 • Vi sikrer at 20 % av alt innkjøpt stål er stål med 20 % mindre CO2-utledning.

 • Vi stiller krav til leverandørenes resirkuleringsgrad.

 • Vi streber etter å velge leverandører på bakgrunn av CO2-utledning og tilgang til bærekraft.

 • Vi optimaliserer konstruksjonen av produktene våre slik at det spares energi og materialer i produksjon og drift.

Kontakt

Kontakt en JS Proputec ansatt

Ikke nøl med å kontakte oss, så vil vi gjøre vårt ytterste for å gi deg råd og veiledning i henhold til dine behov og krav.

Back to top